Vize PROWASE

Vodní stavby postavené na území V4 před 30 a více lety končí svou projektovanou životnost. Důvodem je zejména zanedbání péče o tyto stavby, konkrétně absence odstraňování nánosů sedimentů. Množství sedimentu obsažené ve vodních stavbách, jezerech a tocích negativne vplývá jak na lidské aktivity v jejich bezprostředném okoli, tak na lokální faunu a flóru.

PROWASE je splečnost poskytujúcí obchodní a marketingové služby v oblasti enviromentálního čištění řek, jezer, vodních nádrží a jiních vodních toků. Naším cílem je zejména obnovení kondice našich vodních ploch. Pro tyto účely spolupracujeme se skupinou PROGROUPE, která se praktickému enviromentálnímu čištění vodních ploch dlouhodobě venuje.